10. PA­TRICE BER­GE­RON

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Boston Bru­ins.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 33 år. Land: Ka­na­da. Den bäs­te två­vägscen­tern i mo­dern tid. Så på­lit­lig i al­la tre zo­ner att många coacher sä­kert skul­le ge ho­nom mest is­tid, även om Con­nor McDa­vid el­ler Sid­ney Cros­by spe­la­de i sam­ma lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.