5. NAT­HAN MACKIN­NON

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Co­lo­ra­do Ava­lan­che.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 23 år. Land: Ka­na­da. Draf­tet­tan 2013 lev­de in­te rik­tigt upp till de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na un­der si­na förs­ta år i li­gan – men för­ra sä­song­en över­träf­fa­de han dem. Vil­ket ge­nom­brott som su­per­stjär­na! En ur­kraft på isen. Ex­plo­siv, fö­re­tag­sam och un­der­bart se­värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.