9. NI­KI­TA KUT­JE­ROV

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Tam­pa Bay Light­ning.

Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 23 år. Land: Ryss­land. Det ver­kar näs­tan som att Kut­je­rov har nerv­trå­dar i hoc­key­klub­ban. Så fin­käns­lig puck­kon­troll att det knappt känns mänsk­ligt. Slog till med 100 po­äng för­ra sä­song­en och kom­mer snart att hål­las som bäs­te ryss på den här t ypen av lis­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.