4. ALEX­AN­DER OVETJKIN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Washing­ton Ca­pi­tals.

Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 33 år. Land: Ryss­land. Då så. Nu finns det ing­et mer att be­vi­sa. Ti­der­nas bäs­te mål­skytt har en gång för al­la gjort klart att han visst kan spe­la sin bäs­ta hoc­key i de störs­ta mat­cher­na och fak­tiskt vin­na det ul­ti­ma­ta pri­set. Och in­te ens de mest för­stoc­ka­de kri­ti­ker tor­de ha mage att på­stå nå­got an­nat än att han gjor­de allt han kun­de för la­get un­der vå­rens re­sa mot Washing­tons förs­ta Stan­ley Cup-ti­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.