8. TAY­LOR HALL

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: New Jer­sey De­vils.

Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 26 år. Land: Ka­na­da. Han har ju all­tid va­rit bra, men det var un­der unga De­vils ovän­ta­de ”bre­akt­hrough”-sä­song i fjol den för­re draf­tet­tan Hall för förs­ta gång­en nåd­de sin ful­la ka­pa­ci­tet på kon­ti­nu­er­lig ba­sis. Gjor­de knappt ett en­da byte un­der he­la grundse­ri­en ut­an att ut­mär­ka sig med sin kvick­het, sin gnist­ran­de tek­nik och sitt yp­per­li­ga spel­sin­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.