2. SID­NEY CROS­BY

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Pitts­burgh Pen­gu­ins.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 31 år. Land: Ka­na­da. En av he­la hoc­key­histo­ri­ens mest kom­plet­ta spe­la­re. Och det är in­te det mins­ta otänk­bart att Ka­na­das störs­ta ak­ti­va su­pers­tar, som ock­så rå­kar va­ra ut­rus­tad med ex­trem täv­lings­in­stinkt, blir så upp­rörd över att han ram­lat ner ett hack på den här sor­tens rank­ning­lis­tor, att han smäl­ler till med sin hit­tills mest mag­ni­fi­ka sä­song i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.