1. CON­NOR MCDA­VID

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Ed­mon­ton Oi­lers. Ål­der: 21 år.

Po­si­tion: Cen­ter. Land: Ka­na­da. Nu är det dags att sät­ta un­der­bar­net McDa­vid överst på vår lis­ta. De se­nas­te åren har Cros­by lyc­kats hål­la ho­nom bakom sig – men in­te läng­re. Två sä­song­er i rad har Ed­mon­tons guld­klimp vun­nit po­äng­li­gan i van­sin­nigt im­po­ne­ran­de stil, men det häf­ti­gas­te är att han än­nu in­te kom­mit in i sin ”pri­me”-ål­der. Vad kan vi för­vän­ta oss av McDa­vid den här sä­song­en? Och om två, tre, fy­ra år? Su­per­la­ti­ven lär in­te räc­ka till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.