”Hun­dar var in­te mi­na fa­vo­ri­ter”

Hund - - Innehåll - Ni­na Kind­bro/ad & Re­dak­tör ni­na.kind­[email protected]­ton­bla­det.se

Egent­li­gen gil­la­de jag in­te hun­dar. De var hop­pi­ga, luk­ta­de och skäll­de. En bet mig i han­den när jag var nio år. Nä, hun­dar var in­te mi­na fa­vo­ri­ter – se­dan träf­fa­de jag någ­ra whip­pets. Förs­ta gång­en var hem­ma hos en kom­pis i se­na ton­å­ren. Fem ta­ni­ga jyc­kar for iv­rigt om­kring oss när vi klev in­nan­för dör­ren hem­ma hos ho­nom. Jag tyck­te i och för sig att de mest var li­te job­bi­ga men de för­svann snabbt till­ba­ka till si­na sov­plat­ser.

Mitt näs­ta mö­te sat­te desto dju­pa­re spår. Un­der en ut­om­hus­fest kom den mil­das­te lil­la whip­pet­frö­ken fram och väg­ra­de läm­na min si­da un­der he­la kväl­len. Jag drunk­na­de i hen­nes vack­ra ögon och kär­le­ken var ome­del­bar.

Dröm­men om en all­de­les egen whip­pet för­blev en dröm tills för sex år se­dan då fa­mil­jen ut­ö­ka­des med Blixt­ra, en lugn och kär­vän­lig tjej. Någ­ra år se­na­re kun­de vi in­te mot­stå att ge Blixt­ra en kom­pis, ”lug­nast i kul­len” sa upp­fö­da­ren, men vild­hjär­nan Di­sa vi­sa­de snabbt upp sin egent­li­ga na­tur i sitt nya hem. Så nu har vi en av var­je, en lugn och en vild. Per­fekt. Väl­kom­men till en helt ny bi­la­ga fylld med här­li­ga hun­dar! Po­lishun­dar, ad­op­te­ra­de hun­dar, jät­testo­ra hun­dar, pyt­tesmå hun­dar, kän­da hun­dar och okän­da hun­dar, vil­da hun­dar och lug­na hun­dar. Och ja, jag gil­lar dem al­la! An­sva­rig ut­gi­va­re: Eri­ca Scott. Kon­takt: 08-725 20 00. An­nons: Ma­ga­sin­bo­la­get, 08-555 006 67. Tryck: V-TAB Vim­mer­by, Hund upp­fyl­ler ford­ring­ar­na för mil­jö­vän­ligt pap­per. Om­slags­fo­to: Mar­ga­re­ta Bloom San­de­bäck, Ve­ro­ni­ca Kind­blad, An­na Snell, Think­stock.

23

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.