Dag­bok – valparnas 5 förs­ta vec­kor

Hund - - Innehåll -

Mat­te: Ce­ci­lia Wad­man, 56, Fan­byn i Jämt­land. Ras: Po­in­ter. Valparnas mam­ma: Fan­by Gold Rush ”Gol­die”, 6 år. Valparnas pap­pa: Ka­raca­nis Coo­per (äga­re Jens Ny­ström), 4 år. Bäst med att ha valp­kull: Möj­lig­he­ter­na att få be­hål­la min avels­lin­je och all gläd­je val­par­na skän­ker mig och si­na nya fa­mil­jer. Sämst med att ha valp­kull: Oron över att för­loss­ning­en in­te ska gå bra.

12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.