MAXI OCH MI­NI I SAM­MA FA­MILJ

Hund - - Innehåll -

Ål­der: 9.

Ras: Ir­ländsk varg­hund.

Bor: Sö­der­täl­je.

Fa­milj: Mat­te och 5 små­sys­kon.

Mat­te: Ma­ria De­vert, 40. Fa­milj: 6 hun­dar, tre kat­ter, för­äld­rar, sys­kon och sys­kon­barn. Ar­be­te: Ar­bets­le­da­re på Djur­ma­ga­zi­net.

Celtic och mat­te Ma­ria om­giv­na av Die­sel, La­da, Jack, Tot­te och Eka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.