1000

Hund - - [vittring] -

gång­er, så myc­ket bätt­re lukt­sin­ne har hun­dar än vi män­ni­skor. Med 220 mil­jo­ner lukt­cel­ler mot män­ni­skans yn­ka 5 mil­jo­ner är det in­te så kons­tigt att hun­den ald­rig mis­sar en kött­bulls­smu­la el­ler skink­skarv.

Foto & il­lust­ra­tio­ner: THINK­STOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.