Tio-i-topp

Hund - - Välj Rätt Hund -

1. Labra­dor retri­ver 2. Gol­den retri­e­ver 3. Jämt­hund 4. Tysk schä­fer 5. Chi­hu­a­hua, lång­hå­rig 6. Shet­land sheep­dog 7. Ca­va­li­er king Char­les 8. Coc­ker spa­ni­el 9. Bor­der col­lie 10. Fransk bull­dogg

4 I slu­tet av 2016 fanns 861 952 hun­dar re­gi­stre­ra­de i Sve­ri­ge, vil­ket är en ök­ning med drygt 44 576 jäm­fört med året in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.