”Jag har 18 hun­dar”

Hund - - Välj Rätt Hund -

Alex­an­dra Orte­ga, som själv ran­kar sig som en lat­hund – trots att hon har 18 eg­na hun­dar – ger si­na bäs­ta tips för den som går i hund­kö­par­tan­kar.

– Mitt förs­ta tips är att ta re­da på din ener­gi­ni­vå, nå­got de fles­ta ty­värr in­te äg­nar en tan­ke. Är jag en per­son som in­te gil­lar att va­ra ute långa stun­der var­je dag då bör jag väl­ja en hund som är li­te mer ”laid back”, och vice ver­sa.

Men hur vet jag, när jag står där i valp­ha­gen bland ett gäng ur­gul­li­ga små val­par, vil­ken som pas­sar mig bäst?

– Sätt val­par­na på varsin stol och se vil­ken som är mest tål­mo­dig och sit­ter kvar och vem som är den otå­li­ga som in­te kan sit­ta still ut­an bums vill hop­pa ner och un­der­sö­ka allt. Om du vet med dig att du in­te har mas­sor av ener­gi att läg­ga på en hund, då ska du väl­ja den som sit­ter kvar. Är du dä­re­mot en ak­tiv per­son som gil­lar att va­ra ute och jog­ga med hun­den fem da­gar i vec­kan, då vill du an­tag­li­gen in­te ha en soff­po­ta­tis.

Vad har du själv för hund?

– Jag har 18 hun­dar; en chi­hu­a­hua, en ja­pa­ne­se chin, en mops, en eng­elsk bull­dogg, en staffordshi­re bull­ter­ri­er, två ca­ne cor­sos, en sar­pla­ni­nac, varav fle­ra av des­sa är om­pla­ce­ring­ar. Res­ten är ad­op­te­ra­de bland­ra­ser.

Oj, det var många. Vem av dem pas­sar bäst din ener­gi­ni­vå?

– Mastiff och bull­dogg. Jag är näm­li­gen gans­ka lat av mig.

Vil­ket är det van­li­gas­te felet hundä­ga­re gör?

– Att de för­mänsk­li­gar hun­den, bär om­kring på den el­ler för­sö­ker re­so­ne­ra med den som om den vo­re en män­ni­ska. Låt hun­den va­ra hund.

Valp el­ler om­pla­ce­rings­hund – vad ska jag väl­ja?

– Om­pla­ce­rings­hund, vi har en glo­bal över­po­pu­la­tion på 300 mil­jo­ner hun­dar. Vi mås­te bör­ja gö­ra nå­got för att hjäl­pa de som re­dan finns. Välj andra­hands­mark­na­den, oav­sett om du tänkt kö­pa en valp el­ler vux­en hund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.