Eng­elsk spring­er spa­ni­el:

Skoj­friskt säll­skap

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: So­ci­al, po­si­tiv, stark fram­å­tan­da, sam­ar­bets­vil­lig, följ­sam, ny­fi­ken, gil­lar att le­ka, kan va­ra lätt­dis­tra­he­rad, lät­tex­al­te­rad, hu­mo­ris­tisk.

PAS­SAR DIG SOM: Sö­ker en lätt­sam och säll­skap­lig fa­mil­je­med­lem att job­ba med i al­la vä­der.

KOS­TAR: Cir­ka 13 000 kronor.

BRA ATT VETA: Spring­er spa­ni­eln är i re­gel en glad och säll­skap­lig hund som lätt lå­ter ny­fi­ken­he­ten ta över­han­den, vil­ket kan ses som bur­dust och hän­syns­löst av and­ra hun­dar. Lär dem att re­spek­te­ra grän­ser och be­gräns­ning­ar. De har en en­ve­ten si­da ock­så, som är värd att kän­na till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.