Yorkshi­re­ter­ri­er:

Li­ten – men tuff och do­mi­nant

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Stor in­tegri­tet, själv­sä­ker, pon­dus, be­stämd, ut­hål­lig, orädd, nå­got av en en­mans­hund, char­mig, be­skyd­dan­de, lo­jal. PAS­SAR DIG SOM: Uppskat­tar char­men med en tuf­fa­re hund och kan han­te­ra det. Ett mås­te är tidsin­ve­ste­ring­en för att hål­la päl­sen i fint skick. KOS­TAR: Cir­ka 11 000 kronor. BRA ATT VETA: Likt chi­hu­a­hu­an un­derskat­tas yorkshi­re­ter­ri­ern på grund av sin stor­lek. Det är en högst kom­pe­tent hund med do­mi­nans som en av ra­se­gen­ska­per­na. Har lätt för att bli över­dri­vet ver­bal, och i kom­bi­na­tion med dess ut­hål­lig­het så är det värt att sät­ta grän­ser di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.