Ce­sars 3 bäs­ta tips för en lyck­lig hund:

Hund - - Hundvärldens Kändisar -

1. Skyll ald­rig på hun­den. 2. Ha rätt ener­gi i kon­tak­ten med hun­den: Lugn och be­stämd. 3. Ut­gå från hun­dens be­hov. Se till att den får till­räck­ligt med mo­tion, di­sci­plin och kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.