Hun­dar som är rädd för män­ni­skor har för över­grepp

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Många hun­dar som vi­sar tec­ken på räds­la el­ler oro kring män­ni­skor och plat­ser li­der av be­grän­sad so­ci­a­li­se­ring. De kan ock­så ha en na­tur­lig, med­född miss­tänk­sam­het mot främ­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.