9 EN SÄLL­SKAPS­HUND BE­HÖ­VER ING­EN MEN­TAL TRÄ­NING

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Al­la hun­dar mås­te ak­ti­ve­ras bå­de men­talt och kon­di­tions­mäs­sigt. Hun­dar har be­hov av nya syn-, hör­sel- och lukt­in­tryck för att må bra. Det är vik­tigt att le­ka med och sti­mu­le­ra hun­den. För­u­tom att du får en gla­da­re och fris­ka­re hund stärks er re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.