1 MAN KAN ALD­RIG LÄ­RA EN GAM­MAL HUND ATT SIT­TA.

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Vi män­ni­skor lär oss nya sa­ker he­la li­vet. Hun­dar är in­te an­norlun­da. Det hand­lar mer om mo­ti­va­tion, om den äld­re hun­den har lust att för­kov­ra sig. Även om det in­te är li­ka lätt att lä­ra en gam­mal hund nya sa­ker så går det så länge man tar hän­syn till den åld­ran­de in­di­vi­dens för­ut­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.