RASEN: COCKERSPANIEL

Låt dig in­te lu­ras av det soc­ker­sö­ta ut­se­en­det. Coc­ker­spa­ni­eln krä­ver en fas­ta­re hand än man kan tro.

Hund - - Innehåll - av NI­NA KIND­BRO

EGEN­SKA­PER Många kanske tror att coc­ker­spa­ni­eln är en li­ten en­kel hund men trots sitt soc­ker­sö­ta ut­se­en­de krä­ver den en fast hand. Rasen ska va­ra po­si­tiv, ny­fi­ken och öp­pen men den kan även va­ra li­te egen­sin­nig och väl­digt en­vis. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Det här är en spor­tig och trev­lig kom­pis. Den är vän­lig, kär­leks­full och lär­ak­tig. Coc­ker­spa­ni­eln gil­lar att job­ba ihop med sin hus­se el­ler mat­te STOR­LEK OCH UT­SE­EN­DE En me­del­stor hund med en mank­höjd runt 40 cm med ett vac­kert och milt ut­se­en­de. Den slä­ta, sil­kes­ak­ti­ga päl­sen finns i en mängd oli­ka fär­ger, bå­de enoch fler­fär­gad. HISTO­RIA Rasen kom­mer från Eng­land där den främst an­vän­des vid mor­kul­le­jakt (woodcock på eng­els­ka) och fick nam­net coc­king spa­ni­el. I bör­jan av 1900-ta­let slog den mo­der­na coc­ker spa­ni­eln ige­nom och re­dan på 1930-ta­let fanns de fär­ger vi ser i dag. HÄL­SA Coc­ker­spa­ni­eln är en frisk ras men kan få pro­blem med höft­le­der och få ögon­sjuk­do­mar, men det är in­te sär­skilt van­ligt. Pro­blem med öro­nen är of­tast en sköt­sel­frå­ga. PÄLSVÅRD Päl­sen be­hö­ver trim­mas en gång varan­nan må­nad un­ge­fär. Päl­sen runt tas­sar­na och öro­nen klipps of­ta­re. Borstas minst en gång i vec­kan. ÖV­RIGT Det är säl­lan man ser en cockerspaniel som in­te vif­tar på svan­sen och den kom­mer bra över­ens med and­ra hundar.

Coc­ker spa­ni­eln är bå­de ak­tiv och ke­lig

Foto: THINKSTOCK

Ny­fi­ken och öp­pen Trim­ma päl­sen varan­nan må­nad un­ge­fär Frisk ras Öro­nen be­hö­ver skö­tas Soc­ker­söt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.