Bichon ha­va­nais pop­pis!

Hund - - Innehåll -

Söt som soc­ker är den lil­la ku­ba­nen bichon ha­va­nais som fort­sät­ter att öka i po­pu­la­ri­tet och har klätt­rat till 7:e plats med 904 re­gi­stre­ra­de hundar (+29,1 %) un­der 2017. Bichon ha­va­nais är en renod­lad säll­skaps­hund som be­skrivs som na­tur­ligt glad­lynt, lätt­lärd och nå­got av en clown. Käl­la: Jord­bruks­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.