FY­RA NYA RA­SER

Hund - - Innehåll -

Fy­ra nya ra­ser re­gi­stre­ra­des i Svens­ka Ken­nel­klub­bens re­gis­ter un­der 2017; cao fi­la de sao mi­gu­el, mi­ni­a­tu­re ame­ri­can shep­herd, rat ter­ri­er och tree­ing wal­ker coon­hound. Cao fi­la de sao mi­gu­el kom­mer från från ögrup­pen Azo­rer­na och är en bo­skaps­hund som bå­de vak­tar och val­lar nöt­bo­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.