Håll hun­den varm i vin­ter­ky­lan

Hund - - Innehåll -

Oli­ka hundar kla­rar för­stås ky­lan på oli­ka sätt men val­par, äld­re och sju­ka hundar är de som är mest käns­li­ga. An­vänd tasskydd och ett vär­man­de täc­ke. Någ­ra van­li­ga åkom­mor vin­ter­tid är: ska­dor på tas­sar­na, t ex skär­sår av vasst grus el­ler is och ut­tork­ning av väg­salt. Halkska­dor: Kors­band och ben­brott vid hal­ka. Tra­fikska­dor: Mörk­ret ut­sät­ter dju­ren för ex­tra stor fa­ra, an­vänd re­flex­er och lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.