70

Hund - - Innehåll -

Käl­la: CENTRET FÖR NEUROPSYKIATRISK DEPRESSIONSFORSKNING I GLOSTRUP, DAN­MARK pro­cent upp­ger att de blir på bätt­re hu­mör när de um­gås med si­na djur och tes­ter vi­sar att vår pro­duk­tion av lyc­ko­hor­mo­net ox­y­to­cin ökar när vi häng­er med vå­ra hus­djur.

Foto & il­lust­ra­tio­ner: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.