Vinn boken!

Hund - - Klok Som En Hund -

Hund har två ex­em­plar av boken ”Hur smart är din hund” (vär­de: 225 kr/styck). Sva­ra på frågan: Vad be­ty­der eto­lo­gi? Mej­la ditt svar till [email protected]­ton­bla­det.se el­ler skic­ka ett vy­kort till Af­ton­bla­det Hund, 105 18 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ”Smart hund” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer. Sva­ret vill vi ha se­nast den 24 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.