2. BRUKSPROV

Hund - - Sporta Med Vovven -

Väl­jer du bruksprov kan du och din hund täv­la i skydd (en­dast bruks­hund­ra­ser), spår, rap­port och sök på fy­ra oli­ka ni­vå­er. När du sam­lat till­räck­li­ga med po­äng i den lägs­ta ni­vån, ap­pell­klass, kan du och din hund gå vi­da­re till näs­ta klass. www. bruks­hund­klub­ben.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.