1.AGI­LI­TY

Hund - - Sporta Med Vovven -

Agi­li­ty kom till Sve­ri­ge i mit­ten av 1980-ta­let och har bli­vit en väl­digt po­pu­lär sport. Agi­li­ty är fart­fyllt och kul för bå­de dig och din hund. Agi­li­ty byg­ger på att hund och fö­ra­re har ett nä­ra sam­ar­be­te. Fö­ra­ren vi­sar hun­den vägen ge­nom en ba­na av hopp­hin­der, tunn­lar, sla­lom­pin­nar och ba­lans­brä­dor – och snabbt går det!

Man kan täv­la bå­de in­di­vi­du­ellt och i lag och det finns tre oli­ka stor­leks­klas­ser för hun­dar­na – small, me­dium och lar­ge. Täv­lings­klas­ser­na finns i oli­ka svå­rig­hets­grad från 1–3 och det finns ock­så hopp­klas­ser där inga ba­lans­hin­der in­går. Mi­ni­mi­ål­der på din hund för att täv­la är 18 må­na­der. www.sa­giktav­ling.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.