3. FLYBALL

Hund - - Sporta Med Vovven -

Äls­kar din hund bol­lar? Då är det här spor­ten för er! Flyball är en lag­täv­ling i sta­fett­form med två ba­nor som går pa­ral­lellt med varand­ra. Den förs­ta hun­den spring­er iväg, hop­par över fy­ra hin­der och fram till en lå­da som står i slu­tet av ba­nan. I lå­dan finns en boll men för att få tag i bol­len mås­te hun­den tryc­ka med tas­sar­na på en plat­ta, då skjuts bol­len ut. Hun­den ska fånga bol­len och springa till­ba­ka sam­ma väg över hind­ren och över mål­lin­jen för att släp­pa iväg näs­ta hund. Fö­ra­ren styr hun­den med rös­ten och får in­te föl­ja med ut på ba­nan. www.skk.se/sv/shu/ Hundsporter/flyball/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.