7. LURE COURSING

Hund - - Sporta Med Vovven -

Lure coursing är en sport främst för vint­hun­dar. Ba­nan, 700–1000 me­ter, läggs of­tast på ett stort fält, gär­na li­te ku­pe­rat. Hun­dar­na släpps två och två av si­na fö­ra­re och spring­er se­dan ef­ter en tra­sa och ska ef­ter­lik­na har­jakt. Tras­ha­ren sit­ter i en li­na som är ut­lagd i en ba­na på fäl­tet. Med hjälp av tris­sor kan ”ha­ren” springa i snä­va kur­vor och zick­zack över fäl­tet.

Hun­dar­na be­döms ut­i­från fem kri­te­ri­er; ut­hål­lig­het, rör­lig­het, en­tu­si­asm, följ­sam­het och fart. Des­sa po­äng­sätts och den hund som får högst sam­man­lagd po­äng blir bäst pla­ce­rad. www.svv­klc.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.