Hundar i män­ni­skans tjänst

Hund - - Hundcampus -

Tjäns­te­hun­dar: An­vänds in­om po­li­sen, be­vak­nings­fö­re­tag, kri­mi­nal­vård, tull, mi­li­tär och rädd­nings­tjänst.

As­si­stans­hun­dar: Ser­vice­hun­dar för rö­rel­se­hind­ra­de, sig­nal­hun­dar för per­so­ner med hör­sel­ned­sätt­ning samt alar­me­ran­de hundar för per­so­ner med di­a­be­tes el­ler epi­lep­si.

Te­ra­pi­hun­dar: Be­söks­hund, läs om Livia på si­dan 70, pe­da­gog­hund, läs om Sa­ga, Nel­son och Bud­dy på si­dan 48. Käl­la: sok­hund.se, wikipedia.se,

nor­dis­ka­hund.se

Hun­den Livia i ar­be­te. Foto: Veronica Kindblad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.