Som hun­dar­na i La­fay­et­te Park

Hund - - Hundar I Böcker -

För­fat­ta­re: An­ne­li Jor­dahl (Norsted­ts) l”hun­den läg­ger sig på en sol­be­lyst fläck på gol­vet. Vill läg­ga mig bred­vid, smäl­ta ihop, bli svart­vit­fläc­kig, so­va, äta, le­ka all­de­les ove­tan­de om vil­ka on­da hand­ling­ar män­ni­skor be­går mot varand­ra där ute i värl- den. Jag ger det här ett år, in­te en dag till.”

Hon är nybliven än­ka, bor en­sam ute på lan­det med hun­den Bo­ris. Så fort hon får syn på en no­tis om en ar­bets­platso­lyc­ka klip­per hon ut den och klist­rar in i sitt döds­al­bum. I sam­ma al­bum sit­ter den lil­la no­ti­sen som be­skri­ver olyc­kan i vil­ken hen­nes man om­kom. Ibland kom­mer dot­tern och häl­sar på men det känns ald­rig be­kvämt. Men så bör­jar hon lä­sa om Ang­e­la Da­vis, le­gen­den från Black Po­wer-rö­rel­sen. Det blir ett upp­vak­nan­de som för­änd­rar hen­nes liv.

Ett upp­vak­nan­de som för­änd­rar ett liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.