Go­bi: en li­ten hund med ett stort hjärta

Hund - - Hundar I Böcker -

För­fat­ta­re: Dion Le­o­nard (Har­per­col­lins Nor­dic) Kom­mer 12 april. l När ult­ralö­pa­ren Dion Le­o­nard del­tog i ett lopp tvärs ige­nom Go­bi­ök­nen kor­sa­des hans väg av en ruf­sig li­ten hund­valp. Val­pen vi­sa­de snart att läng­den på be­nen har mind­re be­ty­del­se än stor­le­ken på hjär­tat. Hon följ­de Le­o­nard på den näs­tan 25 mil långa tu­ren. Hon fick so­va i hans tält, dric­ka hans vat­ten, äta hans mat, och när de kor­sa­de flo­der bar han hen­ne i fam­nen. Un­der re­sans gång in­såg Le­o­nard att det in­te spe­la­de nå­gon roll om han kom först över mål­lin­jen el­ler in­te, ba­ra Go­bi måd­de bra.

Ruf­sigt säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.