Ex­per­ten:

Hund - - Hundhälsa -

”Över­vikt är ett av vå­ra störs­ta väl­färds­pro­blem hos säll­skaps­dju­ren idag, som of­ta or­sa­kar följd­sjuk­do­mar. Vi mås­te nå ut med bud­ska­pet om hur häl­so­våd­ligt det är och att över­vikt el­ler fet­ma kan för­kor­ta hun­dens liv med fle­ra år.”

Jo­han Beck-fri­is, Leg ve­te­ri­när, in­for­ma­tions­chef, Sve­ri­ges Ve­te­ri­när­för­bund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.