Back­trä­ning

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG: För kon­di­tion och ben­styr­ka. Gå el­ler spring upp­för bac­ken. Är du ny­bör­ja­re går du dock ner. Välj lut­ning av bac­ken ef­ter dags­form. Ju bran­ta­re desto mer rump­trä­ning!

FÖR DIN HUND: En bra styr­keöv­ning som byg­ger upp hun­dens rygg och bak­benspar­ti. Väl­jer du att spur­ta upp­för bac­ken får hun­den upp sin puls och trä­nar sin ex­plo­si­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.