Knä­böj

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG: En trä­ning för ben, rum­pa och bål. Stå höft­brett isär, al­ter­na­tivt bre­da­re än så. Böj knä­na och pu­ta ut rum­pan li­te lätt, som om du skul­le sät­ta dig på en stol. Fo­ku­se­ra på att ha en bra håll­ning och stark mage un­der he­la rö­rel­sen. Job­ba dig ner så långt du kan. Res dig upp sam­ma väg, och uppre­pa! Be­last­ning­en av din hund på di­na ax­lar krä­ver ex­tra fo­kus på rygg och mage.

FÖR DIN HUND: En öv­ning för att stär­ka re­la­tio­nen. Hun­den ska li­ta på dig och vå­ga stå kvar med tas­sar­na på ax­lar­na. Har du en mind­re hund kan du hål­la den i fam­nen som en ex­tra vikt.

Hic­ko och jag trivs som bäst när vi får an­vän­da fan­ta­sin och nytt­ja fö­re­mål som finns i om­giv­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.