Pro­me­nad

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG OCH DIN

HUND: Upp­värm­ning är li­ka vik­tig som ned­varv­ning, bå­de för hund och män­ni­ska. Gå en pro­me­nad på minst 15 mi­nu­ter in­nan och ef­ter pas­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.