FOKUS: FALKLANDSKRIGET

Infanteriet anfaller! - - Innehåll - Fo­to: IWM

Sol­da­ter från 3:e Pa­ra går i land från land­stig­nings­far­ty­gen vid San Car­los. Det fak­tum att ar­gen­ti­nar­na in­te ha­de lyc­kats slå till­ba­ka land­stig­ning­en vitt­nar om de­ras då­ligt för­be­red­da för­svar på ett stra­te­giskt plan, och att brit­ter­na var myc­ket väl för­be­red­da och skick­li­ga i den här ty­pen av ope­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.