MITT AND­RA JOBB

Inside - - Vad Hände Sen? -

Många dröm­mer om att bli hoc­key­proffs men tving­as väl­ja ett an­nat yr­ke för de helt en­kelt in­te lyc­kas. Men de som gör det, vad ha­de

bli­vit av dem om de in­te gjort det?

AN­TON STRÅL­MAN – Jag gick om­vård på gym­na­si­et, så am­bu­lans­fö­ra­re el­ler napra­pat var tan­ken. ELI­AS LIND­HOLM – Jag var rätt duk­tig i fot­boll men det är otro­ligt svårt att lyc­kas där. Gil­lar klä­der så ha­de kun­nat tän­ka mig att job­ba i nån kläd­bu­tik....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.