Lek­sands su­perkval

Inside - - Vad Hände Sen? -

Jum­bo i all­svens­kan ef­ter hal­va se­ri­en. Men ef­ter en full­stän­digt for­mi­da­bel upp­hämt­ning gick Lek­sand he­la vägen till den all­svens­ka kval­fi­na­len mot Mo­do. Och trots att man var helt ut­spe­la­de i den av­gö­ran­de mat­chen vann man och gick upp i SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.