Ljungski­le når all­svens­kan

Inside - - Vad Hände Sen? -

Den lil­la som­mar­byn med någ­ra tu­sen in­vå­na­re och en halv are­na choc­ka­de Fot­bolls­s­ve­ri­ge ge­nom att kva­la sig upp till all­svens­kan. De fick en läk­ta­re från Olym­pia och peng­ar från Pa­nos, och vann den hi­sto­ris­ka pre­miä­ren mot Norr­kö­ping, men myc­ket ro­li­ga­re än så blev det ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.