13 FRÅ­GOR, SPE­LA­RE

Inside - - Vad Hände Sen? - Text: Jo­han Flinck Foto: Pon­tus Or­re

Vem skul­le vil­ja va­ra med i ”Pa­ra­di­se Ho­tel”?

Vem har ”Berts dag­bok” som fa­vo­rit­bok?

Vem skul­le vil­ja kä­ka mid­dag med Da­vid Beck­ham – och in­te minst hans fru? Vem äls­kar schla­ger? Vem ha­de kört truck om han in­te ha­de bli­vit fot­bolls­spe­la­re?

Lär kän­na gäng­et som i som­mar blir förs­ta svens­ka fot­bolls­lands­lag som ska för­sva­ra ett guld.

”En piz­za ef­ter mat­chen är

ald­rig fel”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.