Pif­fa cy­kel­kor­gen

Vir­ka blom­mor till din korg

Inspirerande handarbete i sommar - - Innehåll -

Gör dig re­do för som­ma­ren med det här färg­gla­da kor­gö­ver­dra­get av

Sa­rah Dennis.

En trå­kig gam­mal cy­kel­korg blir som ny med det här sö­ta blomö­ver­dra­get. Köp gär­na mas­sor av knap­par, de kom­mer all­tid till an­vänd­ning i and­ra stick- el­ler virk­pro­jekt. Fyll se­dan din korg med en god mat­säck och tram­pa iväg till ditt eg­na smult­ron­stäl­le i som­mar.

sätt färg på din vin­ter­dam­mi­ga­cy­kel med ett blom­migtkor­gö­ver­drag.

kor­gö­ver­dragÖV­RE BAN­DETLägg upp 181 m i garn A med stic­kor 4 mm.Stic­ka en­ligt di­a­gram 1.Mas­ka av, men klipp in­te av gar­net, ut­an för över den sista mas­kan till en virk­nål (3,5 mm). Håll rät­si­dan mot dig och vir­ka fm runt he­la ban­det i kan­ten. Gör en ex­tra fm i hör­nen. För ett jämnt re­sul­tat vir­kar du 1 fm i var m på upp­lägg­nings och av­mask­nings­kan­ten och 1 fm i var­je var­vän­de på kort­si­dor­na. Av­slu­ta med 1 sm i förs­ta fm. Vir­ka se­dan 5 lm, 1 sm på and­ra si­dan i kan­ten (det­ta bil­dar en knapp­hålsög­la).Gör 15 blom­mor en­ligt be­skriv­ning­en ne­dan och sy fast dem jämnt för­de­la­de på ban­det. Sy fast en knapp mitt på var­je blom­ma. Sy även i en knapp på and­ra än­den av ban­det som pas­sar knapp­hålsög­lan.NED­RE BAN­DETLägg upp 149 m i garn B med stic­kor 4 mm. Stic­ka en­ligt di­a­gram 2.Mas­ka av, men klipp in­te av gar­net ut­an för över sista m på en virk­nål (3,5 mm). Med rät­si­dan vänd mot dig, vir­ka fm runt he­la ban­dets kant, och gör en ex­tra fm i var hör­nen. För ett jämnt re­sul­tat vir­kar du 1 fm i var m på upp­lägg­nings och av­mask­nings­kan­ten, och 1 fm i var­je var­vän­de på kort­si­dor­na. Av­slu­ta med 1 sm i förs­ta fm. Vir­ka se­dan 5 lm, 1 sm på and­ra si­dan i kan­ten (= knapp­hålsög­la).Gör 13 blom­mor en­ligt be­skriv­ning­en ne­dan och sy fast dem jämnt för­de­la­de på ban­det med en knapp mitt i var blom­ma. Sy även fast en knapp i and­ra än­den av ban­det som pas­sar knapp­hålsög­lan.BLOMPANEL(Gör 52 blom­mor till mitt­par­ti­et.)Bas­varv Vir­ka 5 lm med virk­nål 3,5 mm och slut till en ring med 1 sm i förs­ta lm.Varv 1 1 lm, 15 fm i ring­en, av­slu­ta med 1 sm i förs­ta lm.Varv 2 *3 lm, 2 st tills i näs­ta 2 fm, 3 lm, 1 sm Det be­hövs 80 vir­ka­de blom­mor till kor­gen på bilden, så det är ba­ra att sät­ta igång! Sy fast en knapp mitt i var­je blom­ma och sy fast blom­man på det stic­ka­de ban­det.i näs­ta fm; uppr från * var­vet ut, 1 sm i förs­ta m. Ta av gar­net.MON­TE­RINGSy fast 18 blom­mor längs kan­ten på det öv­re ban­det. Sy fast en blom­rad på 17 blom­mor i den förs­ta raden (se bilden till väns­ter) och så en blom­rad på 17 blom­mor i den and­ra blom­ra­den. Sy fast sista blom­ra­den i kan­ten på det ned­re ban­det. föl­ja di­a­gram­menBör­ja längst ner i hö­ger hörn. Följ RS-varv från hö­ger till väns­ter, och AS-varv från väns­ter till hö­ger. En rutrad är li­ka med ett varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.