Lin­ne med flä­tat par­ti

Top­pen med 60-tals­fran­sar

Inspirerande handarbete i sommar - - Innehåll -

Hot­ta upp som­ma­rens gar­de­rob med

Ruth Mad­docks topp med tof­sar.

Låt din in­re gu­din­na släp­pa loss i den­na mag­trö­ja med kor­sa­de ax­el­band på fest, kon­sert och fes­ti­val i som­mar. Med si­na di­stink­ta flä­tor och ro­li­ga tof­sar är top­pen ett mås­te för al­la som­mar­stic­ka­re. Den som vill kan gö­ra ax­el­ban­den och tof­sar­na i oli­ka färger. Den pas­sar per­fekt med en sval, vit kjol!

För att få ex­akt rätt längd på ax­el­ban­den kan du sät­ta mas­kor­na på en mask­hål­la­re när du har stic­kat så långt som be­skriv­ning­en anger. Tråck­la el­ler nå­la ax­el­ban­den på plats. Nu kan du pro­va top­pen och se om du be­hö­ver ju­ste­ra ax­el­ban­den, det vill sä­ga mins­ka el­ler öka an­ta­let varv. Lägg upp 30 m med stic­kor 4 mm. Stic­ka det flä­ta­de par­ti­et en­ligt föl­jan­de:Varv 1 (AS) 13 rm, 4 am, 13 rm.Varv 2 2 rm, 11 am, F4B, 11 am, 2 rm. Varv 3 och al­la ojäm­na varv (AS) ut­om varv 13 2 rm, rm i am och am i rm tills 2 m åter­står, 2 rm.Varv 4 2 rm, 9 am, V4B, V4F, 9 am, 2 rm. Varv 6 2 rm, 2 am, öka 1 m, 1 rm i fbf­mb, öka 1 m, 4 am, V4B, 4 am, V4F, 4 am, öka 1 m, 1 rm i fbf­mb, öka 1 m, 2 am, 2 rm. Varv 8 2 rm, V4B, 1 am, V4F, V4B, 8 am, V4F, V4B, 1 am, V4F, 2 rm.Varv 10 4 rm 5 am, F4F, 12 am, F4F, 5 am, 4 rm.Varv 12 2 rm, V4F, 1 am, V4B, V4F, 8 am, V4B, V4F, 1 am, V4B, 2 rm.Varv 13 4 rm, mins­ka 5 m, 4 rm 2 am, 8 rm, 2 am, 4 rm, mins­ka 5 m, 4 rm.Varv 14 2 rm, 7 am, V4F, 4 am, V4B, 7 am, 2 rm.Varv 16 2 rm, 9 am, V4F, V4B, 9 am, 2 rm. Des­sa 16 varv bil­dar mönst­ret.Upp­re­pa de 16 var­ven yt­ter­li­ga­re 8 ( 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15) ggr, se­dan förs­ta 3 var­ven 1 gång.Mas­ka av.[Ar­be­tet mä­ter 59,5 ( 66: 72,5: 79: 85,5: 92: 98,5: 105) cm] Lägg upp 134 ( 146: 160: 172: 188: 202: 218: 230) m med stic­kor 4 mm och stic­ka 4 varv rät­stick­ning. bystVarv 1 och al­la AS-varv Am var­vet ut. Varv 2 18 ( 18: 18: 20: 20: 21: 22: 22) rm, öka 1 m, 98 ( 110: 124: 132: 148: 160: 174: 186) rm, öka 1 m, 18 ( 18: 18: 20: 20: 21: 22: 22) rm. [136 ( 148: 162: 174: 190: 204: 220: 232) m]Varv 4 Rm var­vet ut.Varv 6 18 ( 18: 18: 20: 20: 21: 22: 22) m, öka 1 m, 100 ( 112: 126: 134: 150: 162: 176: 188) rm, öka 1 m, rm var­vet ut. [138 ( 150: 164: 176: 192: 206: 222: 234) m]Varv 8 Rm var­vet ut.Varv 10 19 ( 19: 19: 21: 21: 22: 23: 23) rm, öka 1 m, 100 ( 112: 126: 134: 150: 162: 176: 188) rm, öka 1 m, rm var­vet ut. [140 ( 152: 166: 178: 194: 208: 224: 236) m]Varv 12 Rm var­vet ut.Varv 14 19 ( 19: 19: 21: 21: 22: 23: 23) rm, öka 1 m, 102 ( 114: 128: 136: 152: 164: 178: 190) rm, öka 1 m, rm var­vet ut. [142 ( 154: 168: 180: 196: 210: 226: 238) m]Varv 16 Rm var­vet ut.Varv 18 2 rm, 20 ( 20: 20: 22: 22: 23: 24: 24) m, öka 1 m, 102 ( 114: 128: 136: 152: 164: 178: 190) rm, öka 1 m, Rm var­vet ut. [144 ( 156: 170: 182: 198: 212: 228: 240) m] Varv 19 Am var­vet ut.Varv 20 Rm var­vet ut.Upp­re­pa varv 19 & 20, 0 ( 0: 0: 1: 1: 1: 2: 2) ggr.Stic­ka nu i des­sa 144 ( 156: 170: 182: 198: 212: 228: 240) m en­ligt föl­jan­de:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.