Färg­lägg din värld

Inspirerande handarbete i sommar - - Nyheter -

Fle­a­bubs & La­la har upp­da­te­rat sin hem­si­da så den ser li­ka söt ut som al­la vack­ra sa­ker de säl­jer. Ni­co­la (känd som La­la) har lagt till garn och virk­nå­lar till sin kol­lek­tion, med al­la färger som hon äls­kar. Hen­nes fa­vo­rit­garn, Local He­ro­es and Who­res, är en mix av tur­kos, ro­sa och gul, och finns till­gäng­ligt i en mängd oli­ka bland­ning­ar och vik­ter på www.fle­a­bubs­by­la­la.co.uk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.