Stic­ka 2r till­sam­mans

Inspirerande handarbete i sommar - - Stickteknik -

Lyft en mas­ka rätt, stic­ka näs­ta mas­ka rätt och dra den lyf­ta mas­kan över den stic­ka­de mas­kan.

Minsk­ning­en for­mar en lut­ning mot väns­ter.

3 Stick nu in väns­ter­stic­kan i den lyf­ta mas­kan på hö­ger­stic­kan och lyft den över den stic­ka­de mas­kan. Fort­sätt stic­ka till slu­tet av var­vet.

1 Stick in spet­sen av hö­ger stic­ka i näs­ta mas­ka som om du skul­le stic­ka den rätt men låt den gli­da av stic­kan över till hö­ger stic­ka.

2 Stic­ka näs­ta mas­ka rätt som van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.