DUB­BEL­STOL­PE(dst)

Inspirerande handarbete i sommar - - Virkteknik -

Det här är en mas­ka som an­vänds som en för­längd ver­sion av stol­pe (be­skri­vet ovan). Den virk­nas på ett lik­nan­de sätt som en stol­pe:

1 Gör 2 om­slag, ned­tag i en mas­ka från fö­re­gå­en­de varv, om­tag och häm­ta garn (= 4 ög­lor på virk­nå­len)

2 Gör ett om­tag och dra gar­net ge­nom de 2 förs­ta ög­lor­na på virk­nå­len.

3 Gör ett nytt om­tag och dra gar­net ge­nom näs­ta 2 ög­lor­na på virk­nå­len.

4 Gör yt­ter­li­ga­re ett om­tag och dra gar­net ge­nom de res­te­ran­de 2 ög­lor­na.

5 För att vir­ka näs­ta varv med dst, vänd ar­be­tet och vir­ka 4 lm. Den­na mas­kan räk­nas som den förs­ta dst i ett nytt varv. Hop­pa över förs­ta m un­der mas­kan, vir­ka 1 dst un­der de två mask­bå­gar­na av den and­ra mas­kan på fö­re­gå­en­de varv, fort­sätt ut var­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.