In­spi­re­ran­de Hand­ar­be­te i som­mar

Inspirerande handarbete i sommar - - Syguide -

Här kom­mer ett bo­ka­sin full­prop­pat med hand­ar­be­te till al­la som äls­kar att stic­ka, vir­ka och sy si­na eg­na plagg. Bo­ka­si­net in­ne­hål­ler:

• Kre­a­ti­va mönster till som­ma­ren

• Ex­klu­si­va in­ter­vju­er med de­sig­ner

• Teknikskola för ny­bör­ja­re

Så vad vän­tar du på? Stic­ka, vir­ka och njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.