Man rå­na­des på sin bil i Tra­ne­berg

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Strax ef­ter tre­ti­den i mån­dags ef­ter­mid­dag blev en man av­tving­ad sin bil i Tra­ne­berg, Brom­ma av två gär­nings­män. Man­nen ho­ta­des med ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål och ”fick mot­ta ett an­tal slag”, en­ligt po­li­sen. Man­nen för­des till sjuk­hus för kon­troll, men ska in­te ha ska­dats all­var­ligt.

Da­gen ef­ter hit­ta­de po­li­sen bi­len över­gi­ven i Brom­ma kyrka ef­ter ett sam­tal från en pri­vat­per­son.

– Man be­slag­tog bi­len och man sö­ker ef­ter al­la möj­li­ga spår och ser om man kan kny­ta det till nå­gon gär­nings­man. Men det finns ing­en miss­tänkt och ing­en gri­pen, sä­ger Kjell Lind­gren på po­li­sens me­die­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.