Skar­plad­dat va­pen på Sö­der­höj­den

Järfälla Tidning - - Järfälla -

När en po­lis­pa­trull skul­le stop­pa en bil på Sö­der­höj­den i mån­dags ga­sa­de i stäl­let fö­ra­ren och drog iväg. Bi­len stan­na­de dock en bit bort och en man lämn­de den spring­an­de. När po­li­sen kom fram på­träf­fa­de de ett skar­plad­dat va­pen.

– Man­nen som sprang där­i­från har dum­pat vap­net längs vägen, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg vid Jär­fäl­la­po­li­sen.

Är det sam­ma slags va­pen som an­vän­des vid skjut­ning­en mot en re­stau­rang i Ja­kobs­berg (läs mer på si­dan 8) för­ra hel­gen?

– Nej, det är det in­te. Yt­ter­li­ga­re två män satt i bi­len, som fick föl­ja med po­li­ser­na till för­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.