VÅRT JÄR­FÄL­LA: Bok­tips

Järfälla Tidning - - Järfälla - FOTO: LOU­I­SE BORNHALL

■ ■ LÄSUPP­LE­VEL­SER. På in­fly­tan­decafé­er får Jär­fäl­las unga med funk­tions­ned­sätt­ning tyc­ka till. Sist fick del­ta­gar­na be­rät­ta vil­ka böc­ker de vill ska fin­nas på bibb­lan, och det ver­kar ha gett re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.